برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز جامع اوتیسم Comprehensive Autism Center

فهرست اصلی
فهرست اصلی

۲۱ و ۲۲ آذر ۹۷ برگزار خواهد گردید.
مرکز جامع اوتیسم

اولین جلسه رسمی بین رشته ای اوتیسم دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اولین جلسه رسمی بین رشته ای اختلالات طیف اوتیسم دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بیمارستان رازی

بررسی میزان تاب آوری والدین در کودکان و نوجوانان

بررسی میزان تاب آوری والدین در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

هم ابتلایی (کوموربیدیتی)

همبودی های اختلال طیف اوتیسم

مداخلات رفتاری

مداخلات درمانی با استفاده از چندین ویژگی بنیادین قابل دسته بندی هستند .

۲۱ و ۲۲ آذر ۹۷ برگزار خواهد گردید.

کارگاه دو روزه آموزش مهارت هاي اجتماعی به کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

از انواع تشخیص های افتراقی اختلال طیف اوتیسم

اختلال طیف اوتیسم در مقایسه با اختلال زبانی